YNGVILD BRENNA


grafisk- og webdesigner

Neseklinikk.no

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Buskerud og VestfoldOppdraget for bacheloren lød som følger:
Utvikle forslag til en markedsstrategi, forslag til designprofil og designe/lage et nettsted som støtter markedsstrategien og følger designprofilen og evt. andre systemer som støtter markedsstrategien (Facebook, Twitter osv.). Velge verktøy for å lage løsningen. Systemet skal realiseres (laget ferdig og kommet på lufta) og implementeres (tas i bruk).
Vår oppdragsgiver skal starte opp et nytt tilbud og ønsker i den forbindelse å få tatt i bruk et nytt nettsted for tilbudet. Tilbudet består av medisinske og kosmetiske neseoperasjoner som i hovedsak blir gjennomført i leide lokaler i nærområdet. All booking skal for det meste foregår via nettstedet, og det er derfor viktig at bedriften fremstår på best mulig måte og nettstedet fungerer optimalt. Jeg, i samarbeid med to andre i bachelorgruppen har utviklet markedsplan, logo/designprofil og nettside.